Het overtreden van de huisregels zorgt voor een overtreding van artikel 461 Wetboek van Strafrecht.

 • Hou je aan de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging;
 • Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico;
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het festival;
 • Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan;
 • Wildplassen is verboden;
 • Geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar;
 • Drugs, wapens, glaswerk en blik zijn verboden;
 • Bij het bezit van verdovende middelen (of stoffen gelijkend op verdovende middelen) wordt de toegang ontzegt en kan de politie worden ingeschakeld;
 • Bij betreding van het terrein kun je gefouilleerd worden;
 • Wie geen medewerking verleent aan de controle van kleding en tassen of aan het fouilleren, kan de toegang worden ontzegd;
 • De organisatie kan personen de toegang weigeren;
 • Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden;
 • Flyeren is verboden;
 • Fietsen zijn niet toegestaan op het terrein;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein;
 • In gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.